Marksesteenweg 165 8500 Kortrijk

Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Vriendenkring Treinbestuurders Kortrijk mag niets uit deze website voor andere doeleinden worden gebruikt dan het doel waartoe deze website werd opgericht.


De personen op de foto’s zijn ervan op de hoogte dat de foto’s die tijdens de activiteiten van de vriendenkring worden genomen, bestemd zijn voor publicatie op deze website en hebben daartoe hun stilzwijgende toestemming gegeven. Zij kunnen  deze toestemming ten allen tijde herroepen.

Wat voorafging


Al in de jaren '70 van vorige eeuw werden in W.D.T. Kortrijk - de huidige T.C.T. - tal van activiteiten georganiseerd voor en door het treinpersoneel.

Het toenmalige St.-Elooisfonds stond in voor de organisatie van het St.-Elooisfeest, het St.-Niklaasfeest, de brocante enz. Daarnaast was er een postzegelclub, een fotoclub en zelfs een heuse toneelgroep actief. Voor de sportievelingen werd later een petanque-, volleybal- en minivoetbalclub opgericht.

Door de afschaffing van de werkplaats en het ouder wordende team van treinbestuurders werd het aantal geïnteresseerden echter steeds kleiner. Door de jaren heen verdwenen dan ook steeds meer clubs en activiteiten. Momenteel telt enkel de postzegelclub nog een paar actieve leden.