Marksesteenweg 165 8500 Kortrijk

Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Vriendenkring Treinbestuurders Kortrijk mag niets uit deze website voor andere doeleinden worden gebruikt dan het doel waartoe deze website werd opgericht.


De personen op de foto’s zijn ervan op de hoogte dat de foto’s die tijdens de activiteiten van de vriendenkring worden genomen, bestemd zijn voor publicatie op deze website en hebben daartoe hun stilzwijgende toestemming gegeven. Zij kunnen  deze toestemming ten allen tijde herroepen.

In memoriam


Op maandag 7 februari 2011 verloren we in de vroegte van de morgen onze gewaardeerde collega Hildert Goethals tijdens een spijtig arbeidsongeval. Hildert was niet alleen een toegewijd treinbestuurder evenals secretaris van onze vriendenkring, maar ook een gedreven talent dat creatief omging met woord en muziek.

De Sint-Bavo-kerk in Lauwe was op zaterdag 12 februari, twee dagen voor Hildert 35 jaar zou worden, dan ook te klein toen tijdens een aangrijpende eucharistieviering een laatste eerbetoon aan Hildert werd gebracht. Klik hier om het verslag te lezen dat daarover in Het Nieuwsblad verscheen.

Om Hildert nooit te vergeten en om steeds aan hem te denken wanneer we daar te voet of per trein voorbijkomen, werd op zaterdag 5 november 2011 om 10.00 uur op de plaats van het ongeval een gedenksteen ingehuldigd. Deze korte plechtigheid vond plaats in beperkte kring, waarbij alleen de dichte familieleden en de directe betrokkenen op de dag van het ongeval aanwezig waren.

Maar ook de andere vroegere collega’s die recent het leven lieten, worden niet vergeten. Klik hier om de pagina met de nagedichtenissen van de overleden vroegere collega’s te bekijken.

© VTK / Greet Verbeke

© VTK