Marksesteenweg 165 8500 Kortrijk

Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Vriendenkring Treinbestuurders Kortrijk mag niets uit deze website voor andere doeleinden worden gebruikt dan het doel waartoe deze website werd opgericht.


De personen op de foto’s zijn ervan op de hoogte dat de foto’s die tijdens de activiteiten van de vriendenkring worden genomen, bestemd zijn voor publicatie op deze website en hebben daartoe hun stilzwijgende toestemming gegeven. Zij kunnen  deze toestemming ten allen tijde herroepen.

Foto-albums

Voor leden van de vriendenkring is het steeds leuk om aan de hand van foto’s te kunnen terugblikken op de voorbije activiteiten. Daarom zijn er in deze website heel wat foto-albums opgenomen.

Op dit moment zijn er foto’s beschikbaar over:

Sinterklaasfeest 04/12/2016

Sinterklaasfeest

Gezinswandeltocht 18/09/2016

Nieuwjaarsreceptie 17/01/2017

Fietstocht 08/06/2016

Fietstocht

Diverse laatste ritten

Nieuwjaarsreceptie Wandeling Cap Blanc Nez

Wandeling Cap Blanc Nez

22/05/2016

Gezinswandeltocht Excursie Kleine Brogel

Excursie Kleine Brogel

11/02/2016